• คุณลักษณะของสินค้า
 

 

TNR Pack เรามีสินค้าและบริการที่โดดเด่น 2 รูปแบบคือ

 

1. งานขึ้นรูปสไลด์แพค หรืองานพับขอบ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว นำมาเข้าเครื่องพับขอบ 3-4 ด้าน
    เพื่อให้การพับสวยงาม

2. รับจ้างบรรจุหรืองานสกินแพค เพื่อเป็นการบรรจุภัณฑ์แบบดูดสุญญากาศ พลาสติกให้ติดกับกระดาษ
    โดยมีสินค้าอยู่บนกระดาษ แล้วนำเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์ได้เลย จะเหมาะกับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สี
    เพื่อไม่ให้สินค้านั้นเกิดความชำรุดสียหายได้ง่ายต่อการบรรจุและขนส่ง

 

ซึ่งระบบการผลิตที่เรานำมาใช้นั้นคือ

 

โมล์ซีล (โมล์บริสเตอร์ซีล)

ระบบบริสเตอร์จะต้องมีโมล์ซีล โดยปกติทั่วไปผู้ที่ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ จะต้องมีเครื่องบริสเตอร์ซีลเอง
เพราะง่ายต่อการบรรจุแต่ละครั้ง เพื่อนำออกสู่ตลาด และสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องส่งสินค้าไปให้ข้างนอก
บรรจุให้ ทางบริษัทได้มีแผนกทำโมล์ซีลไว้สำหรับบริการลูกค้าให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้มีความสะดวกสบาย
และได้โมล์ซีลที่ถูกต้อง มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิต และรวดเร็วตรงต่อเวลา

 

โมล์ขึ้นรูปที่ใช้ในปัจจุบันนี้มี 3 ชนิดใหญ่

1. เรซิ่น                                                3. อะลูมิเนียม ( อะลูมิเนียม, อะลูมิเนียมขึ้นรูป )
2. เรซิ่นผสมผงอะลูมิเนียม
 

 

โมล์ขึ้นรูปพลาสติก

ระบบบริสเตอร์ จะต้องมีโมล์เพื่อเป็นแบบในการขึ้นรูปพลาสติกให้ได้รูป
และลักษณะตามที่ต้องการใช้ในการบรรจุสินค้าโมล์ ที่นิยมใช้กันมาก
มีอยู่หลายแบบ

ทางบริษัทได้มีการออกแบบ และผลิตโมล์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
เพราะทำให้สะดวก รวดเร็ว ในการผลิต และการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งยังรับออกแบบ และผลิตโมล์
ให้กับลูกค้าที่มีเครื่องขึ้นรูปอีกด้วย