• ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
 

ขั้นตอนในการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และได้คุณภาพ

 

  • ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการผลิตแผ่นพลาสติก

  • ขั้นตอนที่ 2 จัดการตั้งค่าเครื่องมือการผลิตชิ้นงาน

  • ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการขึ้นรูปสินค้า
  • ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนเมื่อเป็นชิ้นงานตัด
  • ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการเก็บบรรจุสินค้า

  •