บริการของเรา
 

นอกจากนี้ทาง TNR Pack ยังมีบริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการผลิตสินค้า แต่ไม่สะดวกเรื่องการบรรจุสินค้า
ด้วยเครื่องจักร เรามีบริการรับจ้างบรรจุสินค้าให้แก่ลูกค้าถึง 4 รูปแบบคือ

 

1. การบรรจุด้วยระบบบริสเตอร์แพค

เป็นระบบที่ตลาดต้องการมากที่สุดในการบรรจุภัณฑ์ ระบบนี้เป็นการขึ้นรูปพลาสติกให้ได้สัดส่วน และขนาดของสินค้า
เมื่อบรรจุสินค้าแล้วจึงซีลติดกับกระดาษ  ระบบนี้ถ้าไม่ใช้ระบบซีลติดกระดาษ ก็สามารถใช้วิธีพับขอบ 3 ด้าน หรือ 4 ด้าน
เพื่อบรรจุสินค้า แล้วใช้กระดาษสอดเข้าซึ่งสามารถแกะกระดาษออกได้  ถ้าไม่ใช้กระดาษก็จะเป็นระบบการขึ้นรูปสุญญากาศ
ให้เป็นถาด หรือเป็นถ้วยสำหรับบรรจุภัณฑ์ ประเภทบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า บรรจุอาหาร บรรจุผัก ผลไม้
และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดตามความต้องการของผู้ประกอบการ
หรือผู้ออกแบบในการที่จะบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อที่จะออกสู่ตลาด

 

2. การบรรจุด้วยระบบสกรีนแพค

เป็นการบรรจุภัณฑ์แบบดูดสุญญากาศพลาสติกให้ติดกับกระดาษ  โดยมีสินค้าอยู่บนกระดาษ แล้วนำเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์ได้เลย
จะเหมาะกับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สี เพื่อไม่ให้สินค้านั้นเกิดความชำรุดเสียหายได้ง่ายต่อการบรรจุและขนส่ง

 

3. ออกแบบสินค้าให้ลูกค้า

ทางบริษัท ได้มีการออกแบบและผลิตโมล์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ทำให้สะดวก รวดเร็ว ในการผลิตและบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งยังรับออกแบบ และผลิตโมล์ให้กับลูกค้าที่มีเครื่องขึ้นรูปอีกด้วย

 

4. สร้างและผลิตแม่พิมพ์

เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็ว ให้แก่ลูกค้า เนื่องจากบริการนี้สามารถกำหนดระยะเวลาให้ลูกค้าได้ตามต้องการ

 

ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งผลิต และสั่งซื้อ
รวมถึงการออกแบบสินค้า เรามีตัวอย่างสินค้ามากกว่า 500 แบบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้า