• เกี่ยวกับเรา •

 

TNR Pack เริ่มก่อตั้งเมื่อ 20ปีที่แล้ว จากผู้ผลิตเครื่อง THERMOFROMING ซึ่งสมัยนั้นเราเรียกว่าเครื่อง VACCUM ที่ทำงานในระบบกึ่งอัตโนมัติ

จากบริษัท เล็กๆ ย่านสามแยกไฟฉาย ซึ่งในขณะนั้นลูกค้าที่มีความต้องการซื้อเครื่องยังไม่มากนัก แต่ส่วนมากลูกค้าจะต้องการผลิตชิ้นงานมากกว่า
บริษัทจึงมีนโยบายรับขึ้น งานให้กับลูกค้าที่ยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้อเครื่องเอง ต่อมาภายหลังมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงขยายกำลังการผลิต
โดย สั่งซื้อเครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติจากต่างประเทศให้ทันสมัยขึ้น และได้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น พร้อมกับย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ปัจจุบัน
(ซอยเอกชัย 110)


 

นโยบาย

ทางบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายในการผลิตรูปแบบใหม่ และทดแทน
งาน บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้ลูกค้า โดยเน้นความพร้อม การจัดการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น จนสามารถเป็นความได้เปรียบ
ทางการค้า เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับกระแสธุรกิจในตลาดเสรีที่เปิด กว้างในปัจจุบัน

 

เป้าหมายของบริษัท


 

เพราะในปัจจุบันผู้บริโภค อุปโภคสินค้าทุกวันนี้ต่างให้ความสำคัญ และเห็นว่าคุณค่าของภาชนะบรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใส่สินค้ามากขึ้น

เพราะนอกเหนือจากคุณภาพของตัวสินค้าที่ดีอยู่แล้ว ผู้ซื้อยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ให้รูปแบบสวยงามโดดเด่น ทันสมัย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของตลาดปัจจุบัน
ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
ให้บริการต่อลูกค้าให้ได้รับความสะดวกความรวดเร็ว ความพอใจในการรับบริการเพื่อผลิตสินค้า
ที่ได้รับคุณภาพ
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร และทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
ในการผลิตสินค้า

 

Thermoforming Packaging Systems


 

ระบบการบรรจุภัณฑ์แบบดูดสุญญากาศขึ้นรูปพลาสติกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความรวดเร็วในการเตรียม
และทำการผลิต
เมื่อเทียบกับระบบงานขึ้นรูปพลาสติก ประเภท งานฉีด (Injection) งานเป่า (Brown Mold)
หรืออื่น ๆ ซึ่งหากเป็นงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรง และอายุการใช้งานไม่นานนัก
งานระบบ Thermoforming นี้ดูจะเป็นที่ยอมรับผลิตของอุตสาหกรรมในงานบรรจุเป็นอย่างยิ่ง