TNR Pack เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการรับขึ้นรูปพลาสติก ตามความต้องการของลูกค้า
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ใช้วัตถุดิบคุณภาพทุกชนิด (PVC, PET, PS, PP) ด้วยแม่พิมพ์คุณภาพสูง
จากวัสดุอะลูมิเนียม และอีพ็อกซี่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต เราจึงพยายาม
เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เน้นจัดการกระบวนการการผลิตและส่งมอบสินค้า
ที่ได้มาตรฐาน ในเวลาที่กำหนด

อ่านต่อ
สินค้าและบริการของเรา

ลูกค้าที่สนใจสินค้าและบริการต่าง ๆ ของเรา หรือต้องการชมตัวอย่างผลงานของเราสามารถคลิกเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้

Packing Clamshell

(งานขึ้นรูปดับเบิลแพค)

Food Tray

( กล่องบรรจุอาหาร )

Pack Tray

( ถาดบรรจุสินค้า )

Electronic Tray

( ถาดใส่อุปกรณ์ อิเล็กโทนิค )

Blister Pack

( บิสเตอร์แพค )

Food Box

(กล่องใส่อาหาร)